Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kafnet Web Sitesi Aydınlatma Metni

Kafnet web sitesi (www.kafnet.biz) kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metni ve çerez politikası:

Firmaların firmalarla, tüketicilerle ve gençlerle iletişimi ve haberleşmesini sağlamak amacıyla hazırlanan KAFNET (www.kafnet.biz) isimli web sitemizde, siz değerli üyelerimize ve site kullanıcılarına ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin, özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla TURANAKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

KAFNET, "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında KAFNET Web Sitesi Aydınlatma Metni"ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

www.kafnet.biz adresinde yayın yapan sitemize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. KAFNET Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

www.kafnet.biz web sitesinden işlem yapan üyelerimizin verdikleri veriler, üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca KAFNET tarafından işlenmektedir.

www.kafnet.biz web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez (cookie) kullandığınız cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Kullanılan çerezlere ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.

3. Web Sitemizde Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

www.kafnet.biz sitesinde kullanılan çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılmaktadır. www.kafnet.biz sitesini kullanmanız, site tarafından kullanılan çerezleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Cihazınızın internet tarayıcısını (Chrome, Firefox, vb.) kullanarak çerezleri dilediğiniz gibi silebilir veya engelleyebilirsiniz.

www.kafnet.biz sitesinde aşağıda belirtilen çerezler kullanılmaktadır:

 

Çerez adı

Açıklama

Kullanan alan

Süre

Oturum çerezi (çerezin adı her oturumda rastgele oluşturulur)

Kullanıcı oturumunu yönetmek amacıyla kullanılır.

kafnet.biz

Tarayıcı oturum süresi boyunca

Dil seçim çerezi (çerezin adı her oturumda rastgele oluşturulur)

Kullanıcının tercih ettiği site dilini kaydetmek için kullanılır.

kafnet.biz

Tarayıcı oturum süresi boyunca

spcookie_status

Çerez politikasının kabul edildiğini bilgisini kaydeder ve tarayıcıda tekrar çerez politikasına ilişkin metnin görülmesini engeller.

kafnet.biz

1 ay

joomla_remember_me

Siteye kullanıcı girişi yapılırken “Beni hatırla” kutusu işaretlendiğinde oluşturulur. Kullanıcının web sitesine otomatik olarak giriş yapması için kullanılır.

kafnet.biz

2 ay (oturum kapatıldığında silinir)

joomla_user_state

Siteye kullanıcı girişi yapılırken “Beni hatırla” kutusu işaretlendiğinde oluşturulur. Kullanıcının giriş yapıp yapmadığını tanımlamak için kullanılır.

kafnet.biz

Tarayıcı oturum süresi boyunca

YouTube

YouTube videolarının olduğu sayfalar açıldığınd ilgili çerezler oluşturulur.

youtube.com

Çereze bağlı olarak oturum-2 yıl

CAPTCHA-reCAPTCHA

Siteye kayıt olunurken spam koruma hizmeti olarak Google’ın reCAPTCHA sistemi kullanılmaktadır. “Beni robot değilim” kutusu tıklandığında ilgili çerezler oluşturulur ve captcha sınamasına cevap veren kullanıcının IP adresi Google'a iletilir.

google.com

Çereze bağlı olarak 1 gün-2 yıl

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, KAFNET sistesine üye firma ve kişiler arasında bir girişim ve iş ağı oluşturulması kapsamında,
• Sunulan hizmetler ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma olanağı sunmak,
• Etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet / davetiye temini ve etkinlik takvimlerinden tarafınızın haberdar edilmesi,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• KAFFED, KAFFED üyesi diğer derneklerin ve KAFİAD’ın etkinlik sponsorlarına, çözüm ortaklarına ilişkin etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmek,
• Tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, etkinlik paylaşımı ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb. bildirmek,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
• KVKK’de belirtilen diğer amaçlarla,
TURANAKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti tarafından işlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Derlenen veriler tanıtım amaçlı olarak KAFNET sitesi üzerinde yayınlanacaktır

6. Veri Sahibi Olarak KVKK’nin 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndererek veya TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti., Çınarlı Mah. Ziyapaşa Blv. Günep İş Merkezi Kt.5 D.16 Seyhan / Adana adreslerine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle KAFNET ile irtibata geçebilirsiniz. KAFNET, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman KAFNET ’in This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

8. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ye uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

9. KVKK Uyarınca www.kafnet.biz web sitesinin, Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde KAFNET, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti. ile III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, KAFNET’İN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• KAFNET’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını, içeriğinden haberdar olduklarını ve bu koşulları onayladıklarını kabul ederler.


Yazdır   e-Posta

Related Articles